Skip to main content

Uskoprofilno remenje


uskoprofilno remenje

KLINASTO REMENJE

Tehničke karakteristike:
Osnovna smesa: NR/SBR
Kord: Poliester
Ovoj: Gumirano platno tretirano hloropremskim smesama
i
Električna provodljivost (ISO 1813): DA
Otpornost na temp. -30 do +90: DA (T4)

Primena

– lndustrija
– Poljoprivreda
– Vrt
– Profili 9,5 i 12,5 koriste se u automobilskoj industriji.


Oznaka remena 9,5 Z 12,5 A B 20 C 25 D E
masa kg/m 0,085 0,06 0,14 0,10 0,19 0,23 0,30 0,375 0,59 0,95
Min. 0 remenice (mm) 50 50 71 71 112 112 180 180 315 315
Max. broj okretaja remenice u min. 10000 10000 4500 4500 3200 3200 2200 2200 1400
Širina (b) mm 9,7 10 12,7 13 17 20 22 25 32 40
Visina (h) mm 8 6 10 8 11 12,5 14 16 19 25
Periferna brzina (max. m/s) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
No Internet Connection