Skip to main content

Šestougaono remenje


šestougaono remenje

ŠESTOUGAONO REMENJE

Tehničke karakteristike:
Osnovna smesa: NR/SBR
Kord: poliester
Ovoj: Gumirano platno tretirano hloropremskim smesama
Električna provodljivost (ISO 1813): DA
Otpornost na temp. -30 do +90: DA

Primena
Šestougaono remenje snagu prenosi sa oba kraja. Ovakvo odvojeno klinasto remenje osigurava optimalnu fleksibilnost za tzv. serpentinski prenos sa više remenica i prenos u oba smera.

– lndustrija
– Poljoprivreda
– Vrt
– Tekstilna industrija
– Razvrstavanje materijala


Oznaka remena HAA HBB HCC
Masa kg/m 0,14 0,25 0,4
Max. broj okr. (m/s) 30 30 30
Širina (b) mm 13 17 22
Visina (h) mm 10 14 17
No Internet Connection