Nazubljeno remenje


nazubljeno remenje

NAZUBLJENO REMENJE

Tehničke karakteristike:
Osnovna smesa: CR
Kord: poliester
Ovoj: Gumirano platno tretirano hloropremskim smesama
Otpornost na temp: -30 do +90:0A [T4)

Primena

  • lndustrija
  • Poljoprivreda
  • Vrt
  • Auto industrija
  • PM

Svojim spoljašnjim dimenzijama ovo remenje odgovara profilima Z, A, B, C. Medjutim, tehnologija izrade potpuno je drugačija, zato nazubljeno remenje ima značajno bolja radna svojstva od običnog remenja istog profila.


Oznaka remena ZX AX BX CX
Masa kg/m 0,051 0,115 0,193 0,32
Min. 0 remenice (mm) 50 63 90 140
Max. broj okretaja remenice u min. 10000 5600 4300 2700
Širina (b) mm 10 13 17 22
Visina (h) mm 6 8 11 14
Periferna brzina (max. m/s) 30 30 30 30

 

Mat promet

Imate pitanja?

018 465 24 75
018 465 12 15


©2022. Mat Promet. Sva prava zadržana

No Internet Connection